การทำ Affiliate Marketing มีคนทำสำเร็จไม่ถึง 5%

มีคำกล่าวที่ว่า สำหรับทุกเรื่องในโลกของเรา จะมีคนเพียงแค่ 5% เท่านั้น ที่เป็นผู้ชนะ และ ครอบครองทรัพยากรไปได้ถึง 95% จากที่มีทั้งหมด บทความนี้ จะกล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่นั้นล้มเหลว ในส่วนของการทำ Internet Marketing และการ หาเงินออนไลน์  บทความต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ผู้เขียน คือ  Peter2002 ได้นำเสนอไว้ที่ BlackHatWorld ซึ่งผมอ่านแล้วพบว่ามีความน่าสนใจ เลยทำการแปลและเรียบเรียงให้อ่านง่ายขึ้นในรูปแบบของภาษาไทย เรื่องจริง ที่น่าเศร้า มากกว