เปิดใช้ Mod Rewrite หรือ .htaccess บน Apache

ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จำลอง เป็น Server สามารถ เปิดใช้ Mod Rewrite ได้ดังนี้ เปิดไฟล์ httpd.conf  (ถ้าใช้ Apache เปิดไปที่ C:/Apache/conf ถ้าใช้ Appserv ก็ C:/AppServ/Apache2.2/conf) ให้มองหา #LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so แล้วลบสัญลักษณ์ # ทิ้งไปครับ ตั้งค่าในโฟลเดอร์ แสดงผลหน้าเว็บ (Folder WWW) ถ้าใช้ AppServ ก็คือตรง C:/AppServ/www ก็จะเป็น [crayon-58af07e6592d6404198603/] ถ้าติดตั้ง Apache เองก็จะเป็น <Directory “C:/www”> สามารถปรับค่าตรงส่วนของ <Directory /> เสร็จแล้วทำการ Restart  Apache Server เปิดใช้ Mod Rewrite หรือ .htaccess บน Apache เป็นอันเรียบร้อย กดติดตามเพื่อรับการแจ้ง