[แกะรอยเทพ] วิธีเช็คว่ามีเว็บไซต์อะไรอยู่ในโฮสติ้งเดียวกันบ้าง

บ่อยครั้งที่เราบังเอิญไปเจอกับเว็บเจ๋งๆเข้า เช่น เว็บทีมีอันดับดีๆบนผลการค้นหาในกลุ่มคีเวิดหรือสินค้าที่่้ราสนใจจะเข้าไปทำ Affiliate เราสามรถใช้เว็บไซต์ที่เราเจอในการสืบย้อนกลับไปว่าเจ้าของเว็บไซต์นี้ มีเว็บไซต์อะไรอีกบ้าง โดยการใช้ประโยชน์จากในกรณีที่เว็บไซต์ดังกล่าวอยู่ใน Shared Hosting เว็บไซต์ที่อยู่ใน Share Web Hosting เดียวกันก็จะมี IP Address เหมือนกัน (IP เดียวกันทั้งโฮส) ดังนั้น เราก็สามารถใช้ประโยชน์จาก IP Address ที่เหมือนกันในการมองย้อนจา