วิธีทำให้ชื่อเว็บมี www นำหน้าชื่อ

สำหรับใน WordPress สามารถไปตั้งค่าดังกล่าวได้ ที่หน้า General Setting : domain.com/options-general.php สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ WordPress ในการทำ Website แต่เว็บอยู่บน Apache สามารถใช้คำสั่งใน .htaccess ไฟล์เพื่อทำการ Rewrite ชื่อเว็บไซต์ให้มี www. นำหน้าได้ดังนี้ครับ ให้เพิ่ม Code ด้านล่างนี้ในไฟล์ .htaccess แล้วเซฟ [crayon-58d7f1545ee12725588928/]   เท่านี้ ก็สามารถมีหน้าเว็บและเปิดหน้าเว็บแบบมี www นำหน้าชื่อได้แล้วหละครับ กดติดตามเพื่อรับการแจ้งอัพเดทบทความใหม่ครับ

เปิดใช้ Mod Rewrite หรือ .htaccess บน Apache

ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จำลอง เป็น Server สามารถ เปิดใช้ Mod Rewrite ได้ดังนี้ เปิดไฟล์ httpd.conf  (ถ้าใช้ Apache เปิดไปที่ C:/Apache/conf ถ้าใช้ Appserv ก็ C:/AppServ/Apache2.2/conf) ให้มองหา #LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so แล้วลบสัญลักษณ์ # ทิ้งไปครับ ตั้งค่าในโฟลเดอร์ แสดงผลหน้าเว็บ (Folder WWW) ถ้าใช้ AppServ ก็คือตรง C:/AppServ/www ก็จะเป็น [crayon-58d7f1545ffd8937369630/] ถ้าติดตั้ง Apache เองก็จะเป็น <Directory “C:/www”> สามารถปรับค่าตรงส่วนของ <Directory /> เสร็จแล้วทำการ Restart  Apache Server เปิดใช้ Mod Rewrite หรือ .htaccess บน Apache เป็นอันเรียบร้อย กดติดตามเพื่อรับการแจ้ง
1 2