เพิ่มความเร็วให้ WordPress ด้วย WP Fastest Cache Plugins

ปลั๊กอิน WP Fastest Cache Plugins จะทำการสร้างไฟล์ Cache ที่เป็น Static HTML File จาก WordPress Website ให้เราเราอัตโนมัติครับ เจ้า Static File มันก็เสมือนกับการสร้างเว็บไซต์แบบเก่าที่ไม่ใช่ CMS นึกถึง Dreamwever ที่หากต้องการเว็บไซต์ 1 Page ต้องสร้าง 1 ไฟล์ HTML แล้ว อัพโหลดขึ้นเว็บ ข้อดีของ Static HTML File คือ ความเร็วในการเปิดหน้าเว็บ เพราะ มีการระบุส่วนประกอบต่างๆ ของเนื้อหา และ รูปภาพ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ไว้ใน 1 ไฟล์เลย จะต่างจาก WordPress ที่ในการเปิดหน้าเว็บใดๆ จะต้องอาศัยเวลาในการไปดึง ข้อมูลจาก D